Bacharelato a distancia para persoas adultas

Aprende ao teu ritmo co noso apoio

Acada o título de bacharel

O mesmo título que no sistema ordinario. Mellora as túas perpectivas laborais e accede a ciclos superiores de formación profesional ou á universidade.

Quen pode matricularse?

Persoas maiores de 18 anos ou que os cumpran antes do 31 de decembro, e maiores de 16 anos que acrediten documentalmente causas excepcionais.

Acada o título de bacharel

O mesmo título que no sistema ordinario. Mellora as túas perpectivas laborais e accede a ciclos superiores de formación profesional ou á universidade.

Ordenador portátil

Quen pode matricularse?

Persoas maiores de 18 anos ou que os cumpran antes do 31 de decembro, e maiores de 16 anos que acrediten documentalmente causas excepcionais.

Estudante escribindo xunto a un portátil

Accede dende calquera lugar

Atoparás unha moderna aula virtual con contidos escritos e audiovisuais das materias. Terás acceso a titorías (telemáticas, telefónicas ou presencias) co profesorado.

Examínate onde ti decidas

Poderás superar as materias por exames parciais ou nun exame final. Escolle a cidade que mellor che veña para facelos: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Santiago ou Burela.

Accede desde calquera lugar

Atoparás unha moderna aula virtual con contidos escritos e audiovisuais das materias. Terás acceso a titorías (telemáticas, telefónicas ou presencias) co profesorado.

Caderno con apuntamentos sobre libro

Examínate onde ti decidas

Poderás superar as materias por exames parciais ou nun exame final. Escolle o lugar que mellor te veña para facelos: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Santiago ou Burela.

Alumnos e alumnas nun exame

O período ordinario de matrícula vai do 14 de setembro ata o 27 de novembro de 2020.