Programacións curso 2019-2020

Programacións das materias do bacharelato correspondentes ao curso 2019-2020:
 1º Bacharelato2º Bacharelato
Departamento de ArtesDebuxo técnico IDebuxo técnico II
Fundamentos da arte IFundamentos da arte II
Cultura audiovisual ICultura audiovisual II
Deseño
Departamento de Bioloxía e XeoloxíaBioloxía e XeoloxíaBioloxía
Cultura CientíficaCiencias da Terra
Xeoloxía
Departamento de EconomíaEconomíaEconomía da Empresa
Educación Física
Departamento de FilosofíaFilosofíaHistoria da Filosofía
Departamento de Física e QuímicaFísica e QuímicaQuímica
Física
Departamento de FrancésPrimeira lingua Francés
Segunda lingua Francés
Departamento de GregoGrego IGrego II
Departamento de InformáticaTIC ITIC II
Departamento de InglésPrimeira lingua Inglés IPrimeira lingua Inglés II
Departamento de LatínLatín ILatín II
Departamento de Lingua CasteláLingua Castelá e Literatura ILingua Castelá e Literatura II
Literatura Universal
Departamento de Lingua GalegaLingua Galega e Literatura ILingua Galega e Literatura II
Segunda Lingua Estranxeira I: PortuguésSegunda Lingua Estranxeira II: Portugués
Departamento de MatemáticasMatemáticas IMatemáticas II
Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. IMatemáticas Aplicadas ás CC.SS. II
Departamento de Relixión CatólicaRelixión Católica
Departamento de Xeografía e HistoriaHistoria do Mundo ContemporáneoHistoria de España
Historia da Arte
Xeografía
Historia da Música e da Danza
Programacións dos ámbitos da ESA correspondentes ao curso 2019-2020:
 Módulo 1Módulo 2Módulo 3Módulo 4
Departamento de Física e QuímicaÁmbito científico-tecnolóxico IÁmbito científico-tecnolóxico IIÁmbito científico-tecnolóxico III
Departamento de MatemáticasÁmbito científico-tecnolóxico IV
Departamento de Lingua CasteláÁmbito de comunicación IÁmbito de comunicación II
Departamento de Lingua GalegaÁmbito de comunicación III
Departamento de InglésÁmbito de comunicación IV
Departamento de Xeografía e HistoriaÁmbito social IÁmbito social IIÁmbito social IIIÁmbito social IV

Plan de orientación
Descargar as programacións en formato PDF